Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tordenskjoldsgade 27
Horsens, 8700
Denmark

HomeRebel er den ultimative inspiration og hjælp til at indrette hjem, hvor din sande identitet bliver til virkelighed.

Et personligt indrettet hjem er fundamentet for dit liv og din identitet.

Et godt hjem er afgørende...

HomeRebel er ikke bare et indretningsfirma - Dit hjem og dit liv skal leve sammen i harmoni. 

Et hjem er vigtigt. Helt afgørende for vores indre ro, glæde og lykke. Vi kommer derhen, ved at vægte det, som betyder mest for os, og det gør vi ved at følge vores hjerte. 

Jeg lever ikke et liv, efter hvad samfundet foreskriver, jeg indretter ikke mit hjem efter naboen, jeg vil have mere ud af livet og jeg vil have et personligt hjem.

GØR det, du i virkeligheden drømmer om i dit hjem og i dit liv.